Mentorvaardigheden t.b.v. 1-op-1 kennis/kunde overdracht

Als mentor ben je van grote waarde voor je trainee. Intensief begeleiden van beginnende medewerkers/trainees door mentoren versnelt aantoonbaar het leerproces. Uit onderzoek (CPB-onderzoek, effectieve leerinterventies 2018) blijkt dat effectieve en motiverende 1-op-1 begeleiding een leerwinst van wel 20% kan opleveren! Decennia onderzoek toont ondubbelzinnig aan dat direct expliciete instructie voor beginners meer effectief en efficiënt is dan minimaal begeleide methoden zoals ontdekkend leren.

Maar hoe pak je dat begeleiden op de werkvloer effectief aan? Hoe zorg je dat je een goede start hebt met je trainee, aansluit op zijn kennis/kunde niveau, voldoende feedback krijgt of hij/zij echt wel alles oppikt wat je uitlegt? Ook hier is een bekende valkuil dat de senior vaak een overdosis aan informatie geeft omdat het voor hem zulke ‘gesneden koek’ is. Kortom een ervaringskundige is nog geen mentor!