Samenstellen van een lesplan t.b.v. een training

Het aansluiten bij de werksituatie van je doelgroep en de keuze aan werkvormen bepaalt in grote lijn het rendement van je training. Om een aantrekkelijke training te ontwerpen dien je scherp zicht te krijgen op de specifieke leerdoelen. Op basis van de leerdoelen, de uitgangssituatie van je doelgroep en eventuele weerstand, ontwerp je een passend ‘trainingsdraaiboek’.  De opbouw van het draaiboek dient een juiste en afwisselende mix aan (activerende) werkvormen te bevatten om de doelgroep te verleiden en te boeien tot leren. Resultaat is dat je een levendige en afwisselende training kan neerzetten op basis van een doordacht gekozen opbouw en werkvormen die aansluiten bij je specifieke leerdoelen.

Herkenbare vragen zijn:

  • Welke vaardigheden, kennis en kunde wil ik mijn doelgroep bijbrengen?
  • Hoe bouw ik een aantrekkelijke training op?
  • Welke werkvormen sluiten aan bij mijn leerdoelen?
  • Hoe start ik motiverend een training en hoe rond ik effectief af?