Opleidingsmateriaal ontwikkelen

Als ontwikkelaar, schrijver van opleidingsmaterialen, ben je vaak senior in je vak en bezit je waardevolle ervaring. Alleen zit die ervaring in jouw hoofd en moet deze ook (deels) gedocumenteerd worden voor je collegae. Dat vraagt om basale didactische schrijversvaardigheden. Tenminste als je heldere en overzichtelijk opgebouwde opleidingsmaterialen (zoals handleidingen, opdrachten, presentaties) wil ontwikkelen die er ook aantrekkelijk uitzien. Om de aandacht curve hoog te houden en om het geleerde beter op te slaan in het geheugen dien je het leren ‘zintuigelijk rijk’ (meerdere zintuigen te prikkelen) te maken. Dat doe je door een afwisselende mix van werk/leervormen zoals filmpjes, opdrachten, interactie en reflectie.

Onderwerpen die belangrijk zijn bij het schrijven/ontwikkelen:

  • Zicht krijgen op wat er specifiek geleerd dient te worden; leerdoelen specificeren naar type kennis/houding/gedrag (vaardigheden) en niveau
  • Doelgroep analyse zodat het opleidingsmateriaal aansluit bij de werkpraktijk
  • Een afwisselende mix van geïntegreerde leervormen zoals ‘kijk-, luister, lees- en doe- opdrachten’ met tussentijdse reflectiemomenten zodat de aandacht curve hoog blijft
  • Een logische opbouw en een overkoepelend overzicht
  • Een pakkende introductie, tussentijdse samenvattingen en conclusies
  • Passende en ondersteunende visuele middelen zoals tekeningen, grafieken, filmpjes e.d.