meesterschap-logo

is een opleidings- en adviesbureau.

Meesterschap is een opleidings- en adviesbureau.  Wij richten ons op de brede markt van professionals die betrokken zijn bij het opleiden en ontwikkelen van docenten of werknemers. Onze klanten komen zowel uit het onderwijs als het bedrijfsleven.

Opleiden zit ons in het ‘bloed’, omdat we het onderwijs van binnenuit zelf goed kennen. Het is onze missie u in uw kracht te zetten. Dat doen we samen met u. Daar zetten we ons meesterschap voor in.

Voor bedrijven verzorgen wij maatwerk opleidings- en adviestrajecten in diverse sectoren zoals de zakelijke dienstverlening, techniek, overheid, welzijn en zorg.

Binnen het onderwijs richten wij ons vooral op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) als het hoger beroepsonderwijs (hbo).

Alleen iemand die zich met al zijn krachten en met hart en ziel aan iets wijdt, kan een ware meester zijn. Daarom vraagt meesterschap alles van de mens.