Professionaliseren als expert

Voor experts die zich (verder) willen professionliseren in didactische vaardigheden om het leerrendement te vergroten. Welke opleidingsrol (mentor, praktijkopleider, trainer, schrijver van opleidingsmaterialen) heeft de expert binnen de organisatie? Afhankelijk van verantwoordelijkheden van experts binnen de organisatie zijn een aantal didactische ‘handvatten’ relevant. Samen verkennen we welke professionalisering gewenst is. Mogelijke onderwerpen zijn:

“Beatrijs heeft ons een workshop gegeven in het kader van een project om de bedrijfshandleidingen en trainingsmateriaal te verbeteren. Hierbij combineerde ze achtergrondinformatie, theorie omtrent leren, de leerdoelen en uitvoering in de praktijk in een leerzame, duidelijke en interactieve sessie die zijn vruchten heeft afgeworpen!”

Krijn de Jong, Alco Energy.