Werkwijze

Om een goed beeld te verkrijgen van de opleidingsvraag en de gewenste situatie maken we een afspraak voor een intake en kennismakingsgesprek. We verkennen de:

  • huidige situatie en oorzaken daarvan.
  • gewenste situatie en het beoogd resultaat.
  • problematiek en werkpraktijk/omgevingscontext.
  • taken/verantwoordelijkheden van de opleider.
  • interne organisatie rondom het leren.
  • leerbelemmeringen en/of weerstand.

Eventueel kan een (werkplek)observatie onderdeel vormen van de intake procedure. Het te volgen opleidingstraject wordt in een offerte op maat samengesteld zodat je inzicht en grip hebt op het te volgen traject.

“Alleen iemand die zich met al zijn krachten en met hart en ziel aan iets wijdt, kan een ware meester zijn. Daarom vraagt meesterschap alles van de mens.”